VALMENNA LIIKETOIMINTAA MUUTTAVIA TAITOJA

Neuvottelutaitojen

valmentaminen -kurssi

Neuvottelutaitojen valmentaminen -kurssi antaa sisäisille valmentajille ammattitaidon, osaamisen ja resurssit pitää yrityksen neuvottelijat askeleen edellä. Innostavisssa ja käytännönläheisissä workshopeissa osallistujat oppivat arvioimaan, antamaan korjaavaa palautetta sekä ohjaamaan neuvottelusuorituksia.

Neuvottelutaitojen valmentaminen -kurssi antaa sisäisille valmentajille ammattitaidon, osaamisen ja resurssit pitää yrityksen neuvottelijat askeleen edellä. Innostavisssa ja käytännönläheisissä workshopeissa osallistujat oppivat arvioimaan, antamaan korjaavaa palautetta sekä ohjaamaan neuvottelusuorituksia.

Kenelle suunnattu?

Scotworkin Neuvottelutaitojen valmentaminen -kurssi on suunnattu kehittämisestä vastaaville tai yrityksen sisäisiin kehittämiseen työrooleihin. Kaikki osallistujat ovat aiemmin suorittaneet Scotworkin Kehittyvä neuvottelutaito -valmennuksen.


“Kaikki neuvottelijamme ovat käyneet Kehittyvän neuvottelutaito -valmennuksen, mutta halusin heidän vielä pääsevän seuraavalle tasolle ja kehittyvän tehokkaammiksi neuvottelutaitojen valmentajiksi.”

Global Marketing Director

Mitä kurssilla

opitaan?

NEUVOTTELUKÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI

Kuinka arvioidaan neuvottelijoiden suorituskykyä ja löydetään heidän vahvuudet sekä kehityskohteet?

 

NEUVOTTELIJOIDEN TUKEMINEN

Miten saadaan parempia tuloksia tukemalla neuvottelijoita prosessin eri vaiheissa

 

NEUVOTTELIJOIDEN VALMENTAMINEN

Neuvottelijoiden tukeminen jatkuvalla mentoroinnilla sisäisten valmentajien toimesta

“Scotwork järjesti huipputason neuvottelutaidon valmennusohjelman yrityksellemme.  Olimme erityisen vaikuttuneita heidän käyttämien menetelmien käytännnöllisyydestä ja laadusta sekä siitä, miten he ymmärsivät yrityksemme erityistarpeita.”

 

Ellis Croft, Global Commercial Academy Lead - Financial Times

Lisätietoja kurssista

INSPIROIVA JA PALKITSEVA

Yritysten tarpeiden mukaan räätälöity Neuvottelutaidon valmentaminen -kurssi opettaa, miten päivitetään taitoja, motivoidaan sisäisiä kouluttajia ja ylläpidetään vahvaa neuvottelutaitojen osaamista yrityksessä. Opi kuinka mitataan yksilöiden kyky taitotason mittarillamme, arvioidaan suorituskykyä ja valmennetaan tuottavasti käyttäen ainutlaatuisia metodejamme. Kaikki tämä tehdään oppimisympäristössä, joka on moderni, inspiroiva, tiimihenkinen ja hauska.

PÄÄOSA KÄYTÄNNÖN TEKEMISESSÄ

2,5 päivän mittainen kurssi sisältää sekä käytännön harjoituksia, että teoriaa. Osallistujat tarkastelevat neuvottelutilanteita videoinnin kautta, saavat käytännönläheistä valmennusta sekä neuvoja ja oivalluksia valmentajiltamme.

ASIANTUNTIJAT VALMENTAJAT

Kaikkia kursseja vetää kaksi Scotworkin kokenutta valmentajaa. He antavat suoraa ja välitöntä palautetta sekä ohjaavat osallistujia arvokkailla vinkeillään. Valmentaja- osallistuja suhde on 1:4, joten kaikki osallistujat saavat paljon myös laadukasta henkilökohtaista valmennusta.

Ennen ja jälkeen

Kaikki Neuvottelutaidon valmentaminen -kurssille osallistujat saavat asiantuntijan tukea ennen kurssia ja sen jälkeen:

HENKILÖKOHTAINEN NEUVOTTELUPROFIILI

Henkilökohtaisen neuvotteluprofiilin kysymykset kartoittavat osallistujien itsevarmuutta eri alueilla ennen kurssin alkua. Siitä löytyy osallistujien varmuus- ja epävarmuusalueet sekä alueet, jotka tarvitsevat eniten huomiota. Tämä kuvaus auttaa valmentajiamme laatimaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman

NEUVOTTELUOSAAMISEN ARVIOINTI

Ennen valmennusta osallistujia pyydetään antamaan meille tietoa heidän yrityksestään ja heidän neuvottelutarpeista Neuvotteluosaamisen arviointi -työkalumme kautta. Tämä yhdistettynä osallistujien arviointiin antaa valmentajillemme mahdollisuuden keskittyä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, niin yksilön, kuin yrityksenkin kannalta

KURSSIN JÄLKEINEN TUKI

Suoritettuaan kurssin osallistujat jatkavat henkilökohtaisen kehityssuunnitelman hyödyntämistä kehittääkseen taitojaan myös tulevaisuudessa. Kurssin jälkeen osallistujille avataan oikeus käyttää Scotworkin työkaluja, verkkosisältöä ja sovelluksia, jotka auttavat heitä tulevissa neuvotteluissa. Valmistautumistyökalumme on korvaamaton apuväline neuvotteluiden suunnittelussa, kun taas Scotworkin sovellus antaa hyödyllistä diagnostiikkaa, neuvoja ja tekniikoita

Miten yrityksenne sijoittuu?

Miten yrityksesi neuvottelutaito sijoittuu toimialasi vertailussa? Ota selvää Scotworkin Neuvotteluosaamisen arvioinnilla.

Man Glasses Small Min 2

Etsitkö muuta maata ?

Etsitkö globaalia ratkaisua ?