SUUNNITTELE JA VALMISTELE TIIMISI

Masters

Scotworkin Masters -ohjelmassa on konsultatiivinen lähestymistapa vastata johdon tarpeisiin. Se antaa kokeneimmillekin neuvottelijoille taitoja käsitellä monimutkaisia, monen osapuolen välisiä neuvotteluita. Scotworkin Kehittyvä neuvottelutaito -valmennukseen verrattaessa Masters opettaa kuinka valmistelet, hallitset ja opetat tiimiäsi sekä miten tulkitaan vastustajan käyttäytymistä tehdäksemme oivalluksia strategisten päätösten tueksi.

Scotworkin Masters -ohjelmassa on konsultatiivinen lähestymistapa vastata johdon tarpeisiin. Se antaa kokeneimmillekin neuvottelijoille taitoja käsitellä monimutkaisia, monen osapuolen välisiä neuvotteluita. Scotworkin Kehittyvä neuvottelutaito -valmennukseen verrattaessa Masters opettaa kuinka valmistelet, hallitset ja opetat tiimiäsi sekä miten tulkitaan vastustajan käyttäytymistä tehdäksemme oivalluksia strategisten päätösten tueksi.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Masters ohjelma on rakennettu kokeneille neuvottelijoille tai heille, jotka ovat vastuussa neuvottelevista tiimeistä.


“Kävin Kehittyvä neuvottelutaito -valmennuksessa pari vuotta aikaisemmin, mutta sitten tarvitsin apua oman neuvottelevan tiimini johtamisessa sekä strategisten tavoitteiden asettamisen kanssa.”

National Account Director

Mitä ohjelma opettaa?

SELKEÄN KUVAN RAKENTAMINEN TIIMIN NEUVOTTELUTOIMINNASTA

Kuinka saada kokonaisvaltainen ymmärrys kaupallisista neuvotteluista koko tiimisistäsi

 

STRATEGINEN NEUVOTTELUIDEN HALLINTA

Kuinka sovittaa neuvottelut laajempien liiketoimintastrategioiden ja tavoitteiden kanssa

“Scotwork on erittäin suositeltava ja ammattitaitoinen organisaatio; helppo ja hauska työskennellä maailmanlaajuisesti, kaikki tarpeemme on pystytty tyydyttämään yhtenäisellä oppimismallilla ja toiminnallisuuksilla kaikilla markkina-alueillamme. Olemme kehittäneet kodifioidun, mutta yksinkertaisen lähestymistavan senioritiimillemme Scotworkin oppien ja kehitysohjelman avulla.”

 

Anthony Groves, Global Commercial Director - Dentsu Aegis Network

Keskustele konsultimme kanssa sinulle räätälöidystä ratkaisusta

INSPIROIVA JA PALKITSEVA

Masters ohjelma vie taitojen rakentamisen neuvotteluhuoneiden ulkopuolelle ja laajempaan kaupalliseen kontekstiin. Se opettaa ymmärtämään ostajien ja myyjien käyttäytymistä, selvittämään ongelmakohtia, valitsemaan parhaan strategisen tavan toimia sekä motivoimaan neuvottelutiimiäsi. Asiantuntijakonsulttimme antavat syvällistä henkilökohtaista valmennusta ja keskittävät kurssin sisältöä nykyisiin ongelmakohtiisi neuvotteluissa. Kuten myös Kehittyvä neuvottelutaito -valmennuksessa, aikataulu on intensiivinen ja käytännönläheinen, mutta myös inspiroiva ja hauska

PÄÄPAINO TEKEMISESSÄ

Strategisessa valmennuksessa yhdistyvät luennoilla käytävät asiat käytännön harjoitteluun. Tällä tavoin voidaan parhaiten oppia, miten voitetaan tyypilliset strategiset esteet. Osallistujat käyttävät PODEL -diagnostiikkatyökalua päätöksenteon tukemiseen. Kurssi kestää kolme päivää, puolikas päivä sisältää aina lyhyen luennon, valmistautumisen, tilanneharjoitteen ja videoanalyysin

KOKENEET VALMENTAJAT

Kaikkia kursseja vetää kaksi Scotworkin kokenutta valmentajaa, joilla molemmilla on laaja kokemus neuvotteluiden vetämisestä ylemmällä tasolla. He antavat suoraa, välitöntä palautetta sekä antavat ohjeita ja kehitysideoita reaaliaikaisesti. Valmentaja- osallistuja suhde on 1:6, joten kaikki osallistujat saavat paljon korkealaatuista ja henkilökohtaista valmennusta

Ennen ja jälkeen

Kaikki osallistujat saavat asiantuntijan tukea ennen kurssia ja kurssin jälkeen:

HENKILÖKOHTAINEN NEUVOTTELUPROFIILI

Neuvotteluprofiilikyselymme kartoittaa osallistujien itseluottamusta neuvottelun eri vaiheissa ennen kurssin alkua. Se kertoo korkean ja matalan luottamuksen alueet ja osoittaa, mitkä osa-alueet tarvitsevat eniten huomiota. Tämä havainnollistava tilannekuva auttaa valmentajiamme laatimaan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman jokaiselle harjoittelijalle

NEUVOTTELUOSAAMISEN ARVIOINTI

Ennen koulutusta osallistujia kannustetaan antamaan meille tietoa organisaatiosta ja sen lähestymistavasta neuvotteluihin Neuvotteluosaamisen arviointi -työkalumme kautta. Tämä yhdistettynä sidosryhmäanalyysiin antaa konsulttimme keskittyä koulutuksen tulosten optimointiin sekä organisaation, että yksilön kannalta

KURSSIN JÄLKEINEN TUKI

Suoritettuaan kurssin osallistujat jatkavat henkilökohtaisen kehityssuunnitelman hyödyntämistä kehittääkseen taitojaan myös tulevaisuudessa. Kurssin jälkeen osallistujille avataan oikeus käyttää Scotworkin tehtäväpankkia, verkkosisältöä, sovelluksia ja työkaluja, jotka auttavat heitä tulevissa neuvotteluissa. Valmistautumistyökalumme on korvaamaton työkalu neuvotteluiden suunnittelussa, kun taas Scotworkin sovellus antaa hyödyllistä diagnostiikkaa, neuvoja ja tekniikoita

Miten yrityksesi neuvottelee?

Ovatko neuvottelutaitonne toimialan keskiarvon yläpuolella? Selvitä se Scotworkin Neuvotteluosaamisen arvioinnilla

Man Glasses Small Min 2

Etsitkö muuta maata ?

Etsitkö globaalia ratkaisua ?