ALOITA TAITOJESI KEHITTÄMINEN TÄÄLTÄ

Kehittyvä

neuvottelutaito -valmennus

Kehittyvä neuvottelutaito -valmennuksemme aloittaa kymmenien tuhansien ihmisten neuvottelutaidon kehittämisen joka vuosi. Mielenkiintoinen yhdistelmä käytännöllisiä harjoituksia, Online -työkaluja, videoanalyysia ja luentoja kokeneilta valmentajilta. Valmennus kehittää kaikenikäisiä, taustaisia ja tasoisia kasvamaan tehokkaammiksi neuvottelijoiksi

Kehittyvä neuvottelutaito -valmennuksemme aloittaa kymmenien tuhansien ihmisten neuvottelutaidon kehittämisen joka vuosi. Mielenkiintoinen yhdistelmä käytännöllisiä harjoituksia, Online -työkaluja, videoanalyysia ja luentoja kokeneilta valmentajilta. Valmennus kehittää kaikenikäisiä, taustaisia ja tasoisia kasvamaan tehokkaammiksi neuvottelijoiksi

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Tiivistettynä, tämä valmennus on täydellisesti räätälöity jokaiselle, joka neuvottelee jollakin tasolla ulkoisia tai sisäisiä neuvotteluita. Valmennamme ihmisiä kaikista työrooleista: Myyjiä, ostajia, kehittäjiä, HR:ää, johtoa ja monia muita.


“Käytän valmennuksessa opittuja asioita päivittäin työssäni. Osa asioista oli jo käytössä, mutta nyt ymmärrän mihin ne liittyy. Tämä on selkeästi paras valmennus, johon olen osallistunut. Kiitoksia todella paljon, tämä on muuttanut maailmani, nostamalla tiedot ja taidot uudelle tasolle. Olen kiitollinen, että pääsin osallistamaan valmennukseen. Säästin yli £100k jo kolmessa kuukaudessa.”

BAS BANNINK

Sales Engineer, Cisco

Mitä Kehittyvä

neuvottelutaito -valmennus opettaa?

KEHITTÄMÄÄN TILANNEHALLINTAA

Hyvän neuvottelutekniikan kulmakivi on tilannehallinta, eli ymmärrys missä olet ja mitä seuraavaksi kannattaa tehdä

 

KESKITTYMÄÄN OLENNAISEEN

Valmistautumistyökalumme auttaa määrittelemään selkeät tavoitteet ja prioriteetit

 

YMMÄRTÄMÄÄN NEUVOTTELUPROSESSIN

Kahdeksan askeleen prosessin tuntemus auttaa siirtymään eteenpäin neuvottelun eri vaiheissa

“Järjestimme Scotworkin Kehittyvä neuvottelutaito -valmennuksen 24 kokeneelle myyntipäälliköllemme. Valmennus oli hyvin ammattimainen, metodit ja materiaalien laatu korkeatasoisia ja valmentaja erittäin kokenut, ammattimainen ja sitouttava. Aika käytettiin todella tehokkaasti ja valmennus antoi konkreettisia työkalua osallistujille. Osallistujat olivat  hyvin tyytyväisi valmennukseen ja kokivat saaneensa siitä paljon hyötyä työhönsä. Olen varma, että tämä valmennus vaikuttaa yrityksen menestykseen jatkossa.”

 

Limor Samet, Head of Learning and Development - SodaStream

Enemmän kuin valmennus

INSPIROIVA JA PALKITSEVA

Yrityksesi tarpeisiin räätälöity Kehittyvä neuvottelutaito -valmennus opettaa neuvottelemaan ammattimaisesti, eettisesti ja onnistuneesti. Se antaa ihmisillesi tilannehallinnan ja varmuuden pitää neuvottelu raiteilla, tehdä aloitteita ja hyödyntää luovia tekniikoita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaikki tämä tapahtuu ympäristössä, joka on inspiroiva, käytännönläheinen, tiimihenkinen ja hauska

PÄÄOSA KÄYTÄNNÖN TEKEMISESSÄ

Kehittyvä neuvottelutaito -valmennus on hyvin käytännönläheinen tapa taitojen rakentamiseen. 80% ajasta käytetään ”Case play” -tilanneharjoituksiin ja 20% luentoihin. Jokainen harjoitus toistaa tyypillisen ristiriitatilanteen. Osallistujat työskentelevät ryhmissä selvittääkseen ratkaisun käyttämällä erilaisia neuvottelutekniikoita. Kahden ja puolen päivän ajan jokainen puolen päivän kurssimoduuli sisältää lyhyen luennon, valmistelun, tilanneharjoituksen ja videoanalyysin

KOKENEET VALMENTAJAT

Kehittyvä neuvottelutaito -valmennusta vetää kaksi Scotworkin kokenutta valmentajaa, joilla molemmilla on useiden vuosien neuvottelukokemus. He antavat suoraa, välitöntä palautetta sekä antavat ohjeita ja kehitysideoita reaaliaikaisesti. Valmentaja-osallistuja suhde on 1:6, joten kaikki osallistujat saavat paljon korkealaatuista ja henkilökohtaista valmennusta

Ennen ja jälkeen

Kehittyvä neuvottelutaito -valmennus on paljon muutakin, kuin 3 päivän valmennus. Monille se on lähtölaukaus elinikäiselle taitojen kehittämiselle

HENKILÖKOHTAINEN NEUVOTTELUPROFIILI

Neuvotteluprofiilikyselymme kartoittaa osallistujien itseluottamusta neuvottelun eri vaiheissa ennen kurssin alkua. Se kertoo korkean ja matalan luottamuksen alueet ja osoittaa, mitkä osa-alueet tarvitsevat eniten huomiota. Tämä havainnollistava tilannekuva auttaa valmentajiamme laatimaan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman jokaiselle harjoittelijalle

NEUVOTTELUOSAAMISEN ARVIOINTI

Ennen koulutusta osallistujia kannustetaan antamaan meille tietoa organisaatiosta ja sen lähestymistavasta neuvotteluihin Neuvotteluosaamisen arviointi -työkalumme kautta. Tämä yhdistettynä sidosryhmäanalyysiin antaa konsulttimme keskittyä koulutuksen tulosten optimointiin sekä organisaation, että yksilön kannalta

VALMENNUKSEN JÄLKEINEN TUKI

Valmennuksen jälkeen osallistujat jatkavat henkilökohtaisen kehityssuunnitelman hyödyntämistä kehittääkseen taitojaan myös tulevaisuudessa. Kurssin jälkeen osallistujille avataan ilmainen oikeus käyttää Scotworkin työkalupakkia, kuten verkkosisältöä, sovelluksia ja erilaisia työkaluja, jotka auttavat heitä tulevissa neuvotteluissa. Valmistautumistyökalumme on korvaamaton työkalu neuvotteluiden suunnittelussa, kun taas Scotworkin sovellus antaa hyödyllistä diagnostiikkaa, neuvoja ja tekniikoita

Miten yrityksesi neuvottelee?

Ovatko neuvottelutaitonne toimialan keskiarvon yläpuolella? Selvitä se Scotworkin Neuvotteluosaamisen arvioinnilla

Man Glasses Small Min 2

Etsitkö muuta maata ?

Etsitkö globaalia ratkaisua ?