Toimitusehdot

 

 

 

 

Hinnan sisältö

Hinta sisältää Scotwork -valmennusohjelmien suunnittelun, opetuksen ja toteutuksen sekä osallistujamateriaalit. Hinnat ovat kiinteitä ja voimassa kuusi (6) kuukautta tarjouksesta tai sopimuksesta. Hinta ei sisällä valmennus-ohjelmaan osallistuvien eikä valmentajien matka- ja majoituskustannuksia, päivärahoja, aterioita ja tila- tai laitevuokria. 

Laskutus ja maksuehdot 

Yrityskohtaiset Scotwork -valmennukset laskutetaan valmennuksen päätyttyä.  Avoimet valmennukset laskutetaan varauksen yhteydessä. Maksuehto on 14 pv netto, yliaikakorko korkolain mukaan.  Arvonlisävero lisätään hintoihin. 

Tilauksen peruutus tai siirtäminen 

Yrityskohtaiset valmennukset

 Tilaajan peruuttaessa jo tilatun valmennusohjelman myöhemmin kuin kahta (2) kuukautta ennen sovittua tilaisuutta tai valmennuksen/valmennusten alkamista, veloitetaan 50 % sovitun tilaisuuden hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen valmennuksen alkamista, veloitetaan koko valmennuksen hinta. Valmennuksen siirtäminen alun perin sovitusta ajankohdasta katsotaan myös peruutukseksi. 

Avoimet valmennukset 

Avointen valmennusten osallistujatilaukset ovat sitovia välittömästi tilauksesta. Tilaajalla on kuitenkin oikeus lähettää sijainen alkuperäisen osallistujan tilalle.

 Majoitus

Scotwork tekee tilaajan puolesta kokoustilavaraukset ja kiintiövarauksen hotellimajoituksesta kokouspaketteineen. Osallistujien on vahvistettava varauksensa majoitusliikkeen kanssa. Osallistujat ovat vastuussa omien hotellilaskujensa maksamisesta valmennuksen päätyttyä. Tilaaja on vastuussa muutoksista ja mahdollisista peruutuksista hotelliin.

 Maksimi- ja minimimäärät

Valmennusten osallistujien maksimimäärä on (12) kaksitoista.  Scotwork varaa oikeuden kieltäytyä useammista osallistujista.  Valmennusten osallistujien minimimäärä on (8) kahdeksan.  Mikäli osallistujamäärä alittaa tämän, on Scotwork:lla oikeus peruuttaa valmennus.  Mikäli yrityskohtaisissa valmennuksissa vähemmän kuin kuusi (6) osallistujaa ilmaantuu valmennustilaisuuteen sen ensimmäisen vaiheen loppuun mennessä, perutaan valmennus automaattisesti. Tällaisissa tapauksissa veloitetaan koko valmennuksen hinta ja kulut.

Häiritsevä toiminta

Valmennuksen tehokkuuden takaamiseksi osallistujien edellytetään noudattavan valmennuksen aikatauluja, osallistuvan aktiivisesti harjoituksiin ja pitämään puhelimensa sekä henkilökohtaiset tietokoneet suljettuina valmennuksen keston ajan. Scotwork pidättää itsellään oikeuden pyytää osallistujaa poistumaan valmennuksesta, mikäli hänen käytöksensä on muita häiritsevää.

Vastuut, valtuudet ja sitoumukset

Scotwork sitoutuu olemaan vaitiolovelvollinen tilaajan liiketoimintaan, tuotteisiin/palveluihin liittyvissä asioissa ja paljastamatta niitä valmennuksen päättymisen jälkeenkään.

Tilaaja sitoutuu Scotwork:n materiaalin käyttämiseen vain omassa sisäisessä liiketoiminnassaan ja olemaan käyttämättä Scotwork:n materiaalia omassa tai kolmannen osapuolen koulutus- ja kehittämistapahtumissa.   

 Korvausvelvollisuus

Scotwork ei vastaa tilaajalle oppiaineistossa tai muussa opetuksessa esiintyneen virheen vuoksi mahdollisesti syntyneestä vahingosta.  Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudesta sellaisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivyttävät sopimuksen täyttymistä.