Neuvottelukonsultointi

Onko sinulla edessäsi liiketoimintaan liittyvä neuvotteluhaaste, projekti tai ongelma?

Scotwork on auttanut monia asiakkaitaan menestyksellisessä projektien läpiviennissä, kuten:

  • Neuvotteluissa johdon ja työntekijöiden ja -järjestöjen välillä;
  • Kustannustehokkuutta lisäävien ohjelmien toimeenpanossa;
  • Globaaleissa kauppaneuvotteluissa;
  • Uusien hinnoittelustrategioiden käyttöönotossa;
  • Kahden erilaisen yrityskulttuurin yhdistämisessä yritysfuusioissa;
  • Vaativassa yrityskauppa- ja sopimusneuvottelussa;
  • Sisäisten neuvottelukäytäntöjen tehostamisessa;
  • uuden neuvottelukulttuurin luomisessa organisaatioon.

Ensimmäisessä vaiheessa perehdymme toimeksiantoonne ja arvioimme pystymmekö tuottamaan lisäarvoa asiakkaallemme ja esillä olevaan prosessiin.Tämä vaihe on yrityksellenne veloitukseton.

Toimeksiannon hyväksyttyämme teemme teille yksityiskohtaisen esityksen suosituksistamme. Esityksemme voi sisältää esimerkiksi konsultointia, henkilökohtaista valmennusta, videoneuvottelujen suunnittelua ja läpivientiä, tiimin valmistautumista ja taitojen kehittämistä.

Osana tiimiä

Merkittävissä muutostilanteissa ja haasteissa voi Scotworkin neuvottelutaidot ja merkittävä neuvottelukokemus osoittautua hyödylliseksi.

Scotworkin konsultaatiot voit solmia joko lyhyt- tai pitkäaikaisella sopimuksella.

Henkilökohtainen valmennus auttaa usein kokeneita avainhenkilöitä edelleen kehittämään neuvottelutaitojaan. Coaching soveltuu erityisen hyvin tilanteeseen jossa valmistaudutaan vaativaan neuvotteluun. Voimme auttaa neuvottelijoita tunnistamaan omat vahvuutensa ja alueet, jotka kaipaavat kehitystä. Akuuteissa neuvotteluhaasteissa voimme tuoda esille vaihtoehtoisia neuvottelutaktiikoita sekä antaa suosituksia toimintatavoiksi.

Simulointi

Joskus saattaa olla hyödyllistä harjoitella ja simuloida edessä olevaa neuvottelutilannetta. Simulaation avulla voidaan ennakoida esteitä, tietoja ja erilaisia mahdollisia neuvottelustrategioita. Simulaatiot lisäävät toimintavarmuutta oikeassa neuvottelutilanteessa ja auttavat saavuttamaan ja säilyttämään tilannehallinnan.

Neuvottelustrategioitten valinta

Autamme neuvottelijoita luomaan vaihtoehtoisia strategioita siten, että he luovat itselleen lisää joustavuutta lopullisten neuvottelutavoitteiden saavuttamiseksi. Autamme neuvottelijoita arvioimaan vaihtoehtoisten strategioitten lopputulemia sekä valitsemaan ne lähestymistavat, jotka todennäköisimmin tuottavat halutun neuvottelutuloksen.